Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via: vigroimport@outlook.com Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Zie  modelformulier Herroepingsrecht
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u de gedane betaling(en), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. De kosten voor het retour zenden van komen voor  rekening van de consument. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de artikelen hebben teruggekregen. Wij betalen u  terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

retourzendingen en schade veroorzaakt door consument

Wanneer u het product aan ons retour stuurt verzoeken wij u dit terug te waar mogelijk in de originele verpakking waarop de retourgegevens staan vermeld. . Bij het retour zenden dient u zelf de goederen voldoende te frankeren. De kosten voor het retourneren zijn voor de consument. Bij onvoldoende frankeren of zendingen onder rembours worden deze geweigerd. Zie hiervoor onze rubriek bestellen en retourneren.
Bij oneigenlijk gebruik van het product waardoor schade en waardevermindering is ontstaan kan dit in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Vigro Import Meerweg 31-B 2651 KR Berkel en Rodenrijs Nederland vigroimport@outlook.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende: de verkoop van de volgende goederen: de levering van de volgende digitale inhoud: de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen.

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.